Twee nieuwe installaties bij het von Karman Instituut stuwen MYRRHA voort

In aanwezigheid van Staatssecretaris Philippe Courard, huldigen het VKI en het SCK•CEN vandaag twee nieuwe unieke installaties in; één waarmee een seismische activiteit wordt nagebootst en een model op schaal van de onderzoeksreactor MYRRHA.
De installaties en het onderzoek van het von Karman Instituut (VKI) zijn wereldwijd bekend, vooral op het vlak van het milieu, turbomachines en ruimtevaart. De onderzoekers, die onder meer de vliegtuigmotoren van morgen stiller en ‘groener’ maken of de architectuur van onze steden optimaliseren om tocht en milieuverontreiniging te verminderen, leveren nu ook een bijdrage aan MYRRHA.

MYRRHA is een multifunctionele onderzoeksinfrastructuur die door het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) zal gebouwd worden in Mol. De installatie wordt uniek op wereldvlak en zal onder meer ingezet worden voor onderzoek naar de behandeling van nucleair afval. MYRRHA moet aantonen dat de levensduur en de toxiciteit van radioactief afval aanzienlijk verminderd kan worden. Daarnaast zal MYRRHA ook de rol van reactor BR2 overnemen om de ziekenhuizen onafgebroken te voorzien van radio-isotopen voor medische doeleinden.

Overal in België werken wetenschappers samen aan de implementatie van deze revolutionaire infrastructuur. De UCL en IBA in Louvain-la-Neuve werken aan de deeltjesversneller van MYRRHA, de Katholieke Universiteit van Leuven aan de radioactieve bundels (ISOL), de Vrije Universiteit Brussel aan de robotica, de Universiteit van Gent bestudeert materialen, …. en het VKI in Sint-Genesius-Rode stelt zijn expertise op het vlak van stromingsdynamica ter beschikking.

In 2011 werd een samenwerkingsakkoord ondertekend tussen het SCK•CEN en het VKI, dat de naam DEMOCRITOS (Demonstration of Myrrha Operation and CRITical Objects for Safety) kreeg. De samenwerking richt zich op een aantal kritische componenten van de onderzoeksreactor. De kennis van het VKI op het vlak van thermo-hydraulica, specifieke meettechnieken en het ontwerp van circulatiepompen, zijn belangrijke troeven voor het MYRRHA-project.

« Om MYRRHA te ontwikkelen en vorm te geven, kunnen wij rekenen op de kennis van de beste onderzoekers en ingenieurs ter wereld » beaamt Hamid Aït Abderrahim, directeur van het MYRRHA-project en adjunct-directeur-generaal van het SCK•CEN. « Soms moet men niet ver zoeken om de ideale partner te vinden. De vruchtbare samenwerking met het VKI bewijst de waarde en de kracht van de Belgische onderzoekscentra.»

Trilling en vloeibaarheid
De twee installaties gebouwd door het VKI in het kader van het DEMOCRITOS-project, werden SHAKESPEARE en MYRRHABelle gedoopt. Ze zijn van grote waarde om het design van MYRRHA te optimaliseren. Ze zullen eveneens een wetenschappelijk antwoord bieden op de vragen rond de veiligheid van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

De driedimensionale vibrerende tafel laat toe om een seismische activiteit te simuleren. Door middel van deze tafel wordt nagegaan wat het effect is van een aardbeving op een schaalmodel van MYRRHA en de interne koelvloeistof. Een dergelijke studie is van cruciaal belang om te voorkomen dat de vloeistofbewegingen het reactorvat of de andere onderdelen van de reactor zouden beschadigen.

MyrrhaBelle is een model op schaal 1/5 van het reactorgedeelte van MYRRHA met inbegrip van alle essentiële onderdelen zoals de reactorkern, de warmtewisselaar en de circulatiepompen. In deze installatie wordt water gebruikt om de stromingen van de koelvloeistof te visualiseren en te bestuderen. Een niet-optimale stroming van de koelvloeistof zou de onderdelen van de reactor kunnen beschadigen.

“Gedurende drie jaar hebben 12 onderzoekers, doctorandi en post-doc studenten op het VKI aan het DEMOCRITOS-project gewerkt. BELSPO heeft een budget van 3,5 miljoen EUR vrijgemaakt voor de financiering ervan. Dankzij innoverende onderzoeksinfrastructuren, zoals MYRRHA, wordt een nieuwe generatie van wetenschappers opgeleid in België”, verklaart Philippe Courard, Staatssecretaris bevoegd voor wetenschapsbeleid.

De samenwerking tussen beide instellingen zal in 2014 op een hoogtepunt eindigen. Het SCK•CEN en het VKI wensen het onderzoek verder te zetten en enkele specifieke onderwerpen verder uit te diepen. Overgaan van de op papier uitgewerkte circulatiepomp naar de werking in realiteit door middel van een eerste prototype, zou een eerste doelstelling kunnen zijn van het onderzoeksproject DEMOCRITOS II.


Het von Karman Instituut (VKI) is een iVZW naar Belgisch recht opgericht in 1956. Het VKI, dat wereldwijde faam geniet, is gespecialiseerd in stromingsdynamica. Dit onderzoeks- en opleidingscentrum, gelegen aan de rand van Brussel, leidt elk jaar ongeveer 130 studenten op afkomstig uit de verschillende NAVO lidstaten. Als federaal instituut stelt ze ongeveer 108 mensen tewerk en verricht ze numeriek en experimenteel onderzoek voor de lucht- en ruimtevaart, inzake turbomachines, de stuwkracht, alsook op het vlak van het leefmilieu en industriële procedés. Het VKI doet aan contractonderzoek voor verschillende ondernemingen (Techspace Aero, Snecma, Umicore, ArcelorMittal, Rolls Royce,…) en voor internationale organisaties (het Europees Ruimtevaartagentschap, de Europese Commissie,…).  Dankzij haar unieke installaties neemt het VKI ook deel aan het projet van Swiss Space Systems (S3) dat erop gericht is de ruimte toegankelijker te maken.
SCK•CEN: 60 jaar ervaring in nucleaire wetenschap en techniek. Als onderzoekscentrum voor vreedzame toepassingen van radioactiviteit, vormt het SCK•CEN een onmisbare schakel in onze samenleving. We doen toekomstgericht onderzoek en ontwikkelen duurzame technologieën voor maatschappelijk waardevolle doeleinden. Daarvoor werken we samen met tal van onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Verder organiseren we opleidingen en bieden we gespecialiseerde diensten en consultancy aan. Met meer dan 700 medewerkers behoort het SCK•CEN tot de grootste onderzoeksinstellingen van België. Drie onderzoeksthema’s krijgen doorheen al onze activiteiten extra aandacht: de veiligheid van nucleaire installaties, doordacht beheer van radioactief afval en de bescherming van mens en milieu tegen ioniserende straling
MYRRHA is een flexibele onderzoeksreactor aangedreven door een deeltjesversneller, die de weg opent naar tal van veelbelovende technologieën en toepassingen. MYRRHA levert een belangrijke bijdrage in het oplossen van het kernafvalvraagstuk. Enerzijds door de ontwikkeling van transmutatie als techniek voor het recycleren en verwerken van hoogradioactief afval, anderzijds zorgt MYRRHA mee voor een efficiënter gebruik van de natuurlijke voorraden van uranium zodat er minder nucleair afval ontstaat. MYRRHA zal ook de rol van reactor BR2 overnemen voor de productie en ontwikkeling van radio-isotopen die kankers opsporen en bestrijden. Verder zal MYRRHA bijdragen tot een Co2-arme economie door zijn belangrijke rol in de ontwikkeling van kernreactoren van de vierde generatie en kernfusiereactoren. Een studie van de Strategische Projectenorganistie Kempen (SPK) naar de socio-economische impact van het project toont aan dat de realisatie van MYRRHA direct en indirect tot 2 000 duurzame banen zal creëren.

Perscontacten

VKI – Christelle Debeer - 02 359 96 23 – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
SCK•CEN – Dirk Wouters – 014 33 31 45 – 0476 22 57 86 – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
SCK•CEN – Maud Vanderthommen – 014 33 21 63 – 0473 58 61 04 – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cathy Schoels – 0477 680 280 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Twitter Facebook Twitter Subscribe
 

SUPPORTED BY

BELSPO STO
 

VKI, CENTER OF EXCELLENCE

ESA          LEDITH